Hot This Week

#3. Oumou Sangare – Yere Faga feat Tony Allen
#2. Bonnie & klein – Ithaca
#1. Kojo Antwi – Meribebeba (Taken from Jockey club – Sunset Sessions Vol 5)